Số 12 Ngõ 259 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, HN

Bảng giá sản xuất TVC quảng cáo

  • Trang chủ
  • Bảng giá sản xuất TVC quảng cáo

Bảng giá sản xuất TVC quảng cáo

 
NỘI DUNG
GÓI BASIC Ưu đãi
15.000.000+
+Liên hệ
GÓI STANDARD Ưu đãi
40.000.000+
+Liên hệ
GÓI PRO Ưu đãi
120.000.000+
+Liên hệ
GÓI PREMIUM Ưu đãi
300.000.000+
+Liên hệ
----------------------- --------------------------- ---------TIỀN KỲ------- --------------------------- ---------------------------
Ý tưởng 1 1 2 3
Kịch bản Hoàn thiện Hoàn thiện Hoàn thiện Hoàn thiện
Đạo diễn Kiêm vị trí
Đạo diễn hình ảnh Kiêm vị trí
Tổ chức sản xuất Không
Storyboard Không
Số ngày sản xuất dự kiến 01 ngày 02 ngày 02 ngày 03 ngày
Quay phim 01 quay phim 01 quay phim 01 quay phim 02 quay phim
Họa sĩ bối cảnh Kỹ thuật bối cảnh Kỹ thuật bối cảnh Họa sĩ bối cảnh Họa sĩ bối cảnh
Diễn viên chính Nhân lực doanh nghiệp  Nhân lực doanh nghiệp + 01 diễn viên chuyên nghiệp 02 diễn viên chuyên nghiệp    01 diễn viên chuyên nghiệp + 01 người nổi tiếng
Diễn viên phụ Không Không 01 người 05 người
Flycam Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Cao cấp
Quay phim 4k Máy quay chuyên nghiệp Máy quay chuyên nghiệp Máy quay cao cấp Máy quay điện ảnh
Bối cảnh Sử dụng bối cảnh có sẵn của doanh nghiệp Sắp đặt trên bối cảnh có sẵn Họa sĩ bối cảnh sẽ dựng trên bối cảnh có sẵn Dựng bối cảnh theo yêu cầu
Gói thiết bị ánh sáng Cơ bản Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Cao cấp
Trang điểm, phục trang Không
----------------------- --------------------------- ------------HẬU KỲ------- --------------------------- ---------------------------
Đọc off Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chất lượng cao Theo yêu cầu
3D, kỹ xảo logo, slogan 01 kỹ xảo 2D lựa chọn (không có 3D) Kỹ xảo 2D lựa chọn (không có 3D) 01 kỹ xảo 3D lựa chọn + Các kỹ xảo khác đầy đủ Theo yêu cầu
Nhạc nền
Thời lượng 3p 5p 7p Theo yêu cầu
Số lần duyệt tối đa 3 3 4 5
----------------------- --------------------------- ----------HỖ TRỢ-------- --------------------------- ---------------------------
Chỉnh sửa sau khi xong dự án 01 lần 01 lần 02 lần 03 lần
Hỗ trợ cắt Không 30s 30s 30s
TẶNG Không Tặng kèm 05 ảnh Tặng kèm 10 ảnh Tặng kèm 20 ảnh sản phẩm