Số 12 Ngõ 259 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, HN

Bảng giá Sản xuất video 2D animation

  • Trang chủ
  • Bảng giá Sản xuất video 2D animation

Bảng giá Sản xuất video 2D animation

 
NỘI DUNG
GÓI STANDARD Ưu đãi
3.000.000+
+Liên hệ
GÓI PRO Ưu đãi
8.000.000+
+Liên hệ
GÓI PREMIUM Ưu đãi
20.000.000+
+Liên hệ
----------------------- ---------------------------- ---------TIỀN KỲ------------ ---------------------------
Ý tưởng 1 1 1
Kịch bản Hoàn thiện Hoàn thiện Hoàn thiện
Kịch bản phân cảnh Không Kịch bản vẽ tay
Thiết kế nhân vật Không Sử dụng nhân vật có sẵn Thiết kế theo yêu cầu
Thiết kế nội dung
----------------------- ---------------------------- -----------HẬU KỲ---------- ---------------------------
Giọng thuyết minh Khách hàng cung cấp Sử dụng giọng chỉ định Theo yêu cầu
Nhạc nền
Thời lượng 1-2p 1-2p 1-2p
Số lần duyệt tối đa 2 2 3
----------------------- ---------------------------- ---------HỖ TRỢ------------ ---------------------------
Chỉnh sửa sau khi xong dự án 01 lần 01 lần 01 lần