Số 12 Ngõ 259 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, HN

Bảng giá Sản xuất video viral

Bảng giá Sản xuất video viral

 
NỘI DUNG
GÓI STANDARD Ưu đãi
55.000.000+
+Liên hệ
GÓI PRO Ưu đãi
120.000.000+
+Liên hệ
GÓI PREMIUM Ưu đãi
250.000.000+
+Liên hệ
----------------------- ---------------------------- ---------TIỀN KỲ------------ ---------------------------
Ý tưởng 1 1 2
Kịch bản Hoàn thiện Hoàn thiện Hoàn thiện
Đạo diễn
Đạo diễn hình ảnh
Tổ chức sản xuất
Storyboard Kịch bản phân cảnh chi tiết
Quay phim Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Cao cấp
Họa sĩ bối cảnh Kỹ thuật bối cảnh Họa sĩ bối cảnh Họa sĩ bối cảnh
Diễn viên chính 01 diễn viên chuyên nghiệp 02 diễn viên chuyên nghiệp    Diễn viên nổi tiếng
Diễn viên phụ Không 01 người 05 người
Flycam Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Cao cấp
Ước tính ngày sản xuất 01 ngày 01 ngày 01 ngày
Quay phim 4k Máy quay chuyên nghiệp Máy quay cao cấp Máy quay điện ảnh
Bối cảnh Không quá 02 bối cảnh (theo kịch bản) Không quá 03 bối cảnh (theo kịch bản) Dựng bối cảnh theo kịch bản
Gói thiết bị ánh sáng Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Cao cấp
Trang điểm, phục trang
----------------------- ---------------------------- -----------HẬU KỲ---------- ---------------------------
Đọc off Chuyên nghiệp Chất lượng cao Theo yêu cầu
3D, 2D kỹ xảo logo 01 kỹ xảo lựa chọn (không có 3D) 01 kỹ xảo lựa chọn Theo yêu cầu
Sáng tác ca khúc Không Không Theo yêu cầu
Nhạc nền bản quyền
Thời lượng 2-3p 2-3p 2-3p
Số lần duyệt tối đa 2 2 3
----------------------- ---------------------------- ---------HỖ TRỢ------------ ---------------------------
Chỉnh sửa sau khi xong dự án Không 01 lần 02 lần
Hỗ trợ cắt 30s 30s 30s